Fire

Infinity symbol
Photo by Will Porada on Unsplash

Fire

When I say: infinity, I mean an animal
running into the fire.

 

pożar
(English: Fire)

Mówiąc: nieskończoność, mam na myśli zwierzę
wbiegające w pożar.

 

Note: The Polish version of this piece (by Bartosz Konstrat) was originally published in the collection Traktaty Konstrata by Biblioteka Kwartalnika Kulturalnego "Opcje."

Scroll to Top